Frederik Grimmelprez - Anneleen Wambeke - Raf Wouters Architecten
Apotheek De Meersen
Beschrijving

Een erg kleine apotheek met een publieksruimte van amper 10m² werd omgebouwd naar een moderne open apotheek met een publiekruimte viermaal groter dan voordien. Hiertoe werden bestaande garages en een binnenkoer mee geïntegreerd in de apotheek.

De balies werden ingeplant in een enfilade waardoor de diepte van de apotheek optimaal wordt benut en de privacy van de patiënten wordt gegarandeerd.

De publieksruimte heeft wandrekken die gemoduleerd worden om productgamma’s ten volle tot hun recht te laten komen. De digitale prijsaanduidingen werden geïntegreerd in het ontwerp van de leggers.

Speciale aandacht werd besteed aan de verlichting. Een economisch gunstige led verlichting werd toegepast. Boven de balies zijn led sculpturen opgehangen die de positie van de balies accentueren.