Frederik Grimmelprez - Anneleen Wambeke - Raf Wouters Architecten

GW2-Architecten haalt zijn meerwaarde uit samenwerking. Niet enkel uit samenwerking onder de partners van het bureau, maar ook door samenwerking met andere bouwpartners zoals studiebureaus, stedenbouwkundige diensten, aannemers en bouwheren.

 

GW2-Architecten streeft naar een volledige aanpak waarin zowel ruwbouw, afwerking als interieurinrichting aan bod komen. Zo wordt het mogelijk het ontwerp in één beweging als totaalconcept te bekijken.

 

De Stedenbouwkundige inplanting van het gebouw en een goede integratie in de omgeving zijn van fundamenteel belang. Architectuur staat niet op zich en kan door kleine doordachte accenten en aandachtspunten een grote meerwaarde betekenen voor bewoner en/of omgeving.

 

De bouwheer wordt steeds centraal geplaatst en wordt nauw betrokken in alle fasen. Met aandacht voor site, bouwprogramma, budget en beleving wordt een totale architecturale oplossing voorgesteld die een permanente meerwaarde heeft.

 

GW2-Architecten streeft naar duurzame gebouwen. Grote aandacht gaat naar milieu-ecologisch bouwen waarbij isolatie, ventilatie, luchtdichtheid en duurzame technieken een constante bekommernis vormen.