Frederik Grimmelprez - Anneleen Wambeke - Raf Wouters Architecten
Atelier M.H.
Beschrijving

Een kunstenaarswoning in een boomgaard.

Marie Heughebaert is een keramiekartiste. Om haar atelier en woonplaats te herlokaliseren, werd gezocht naar een nieuwe inspirerende locatie. De zoektocht gebeurde in en rond Le Neubourg. Een Normandische kleine stad waar de bewoning zich concentreert rond een grillig gevormd marktplein. Centraal op het marktplein is de kerk die het plein in twee delen opdeelt.

De zoektocht naar de perfecte locatie leidde tot een ingesloten boomgaard. Gelegen net achter de woningen die uitgeven op de markt. Een smalle ontsluiting mondt uit in een boomgaard met knoestige bomen.

Hier wordt een volume als het archetype van een woning opgetrokken, deels atelier deels woning. De twee functies lopen in elkaar over en ondersteunen elkaar. De verdiepingsvloeren verspringen afhankelijk van de functie, waardoor intieme ruimtes, hoge ruimtes, lange ruimtes en compacte ruimtes ontstaan.

De ramen worden ingepland om maximaal contact te hebben met de boomgaard.