Frederik Grimmelprez - Anneleen Wambeke - Raf Wouters Architecten
VVW Clubhouse
Beschrijving

Op de landtong moet een clubhouse worden gebouwd met ondergrondse parkings, leslokalen, sanitaire lokalen, kantoren voor de  havenmeester en restaurant. Het gebouw wordt laag gehouden om de windturbulenties te beperken en de continuïteit van de omgeving niet te verstoren. Een  gebouw met een "als door de wind" opgetild dak zweeft boven het maaiveld. De terrassen worden naar de zon, naar de boten en beschut van de wind ingeplant. Het opleidingscentrum wordt op niveau -1 voorzien. De gevels zitten onder de vloedlijn bij erge storm, maar door het voorzien van een waterdichte uitvoering van de ramen en gesloten geveldelen is het mogelijk deze lokalen ten allen tijde te gebruiken en zelfs bij stormweer het waterpeil te zien oplopen voor de ramen.

Het project werd opgemaakt om binnen een budget van 1 miljoen Euro te worden gerealiseerd. Dit is de helft van de prijs dan het project dat uiteindelijk door de bouwheer werd weerhouden en werd gerealiseerd.