Frederik Grimmelprez - Anneleen Wambeke - Raf Wouters Architecten
Woningen Lenebrugstraat
Beschrijving

Het terrein ligt in het woonuitbreidingsgebied Scharebrugstraat – Uitkerke (Blankenberge). De noordelijk gelegen zone was voorzien voor sociale huisvesting.

Voor deze locatie was geen BPA noch RUP van toepassing. Bijgevolg was het de ruimtelijke omgeving die bepalend was. Rechts paalt het terrein aan het containerpark, achteraan het publieke park met daarachter de stedelijke begraafplaats en links op de nieuwe wijk die gerealiseerd werd door verkavelaar Danneels.

Door optimalisering van de inplanting van de woningen werd de vooropgestelde bebouwing van negen woningen hertekend naar een woonentiteit met dertien woningen.

Rond een vierkant plein werden tien woningen en drie appartementen voorzien. De west gelegen flank van het U-vormige project is op de gelijkvloerse bouwlaag maximaal opengewerkt naar het achterliggende park. Ook op de verdieping is er transparantie naar het park. De appartementen kijken uit op een gemeenschappelijke groenzone.

Het project omvat zowel koop- als huurwoningen. Er werden vijf woningen te koop aangeboden, de overige vijf woningen en de drie appartementen werden als huurwoning afgewerkt. De koopwoningen waren erg gegeerd bij het publiek en waren bij eerste inschrijving onmiddellijk verkocht.

De woningen hebben elk hun eigen garage en tuin en hebben een eenvoudig en efficiënt plan.

De gelijkvloerse verdieping van de U-vormige balk ligt ter hoogte van de inkompartijen terugspringend ten opzichte van de verdieping, waardoor men overdekt kan binnenkomen. De verdieping is een continue lijn die het volledige gebouw rondloopt. De gevel vormt een opgetilde balk met horizontaal geplaatste ramen en terrassen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen koopwoningen en huurwoningen of -appartementen.

Door de omsluiting van het plein wordt als het ware een woonerf gecreëerd. Door het openen van de westelijke vleugel wordt het park visueel zichtbaar van op het woonerf. Het groen wordt via de onderdoorgang en de boven gelegen terrassen binnen getrokken op het binnengebied.

Het gelijkvloers is massief uitgevoerd in bruin metselwerk. Op de verdiepingen is het volume wit gepleisterd.