Frederik Grimmelprez - Anneleen Wambeke - Raf Wouters Architecten
Kleine Dennen
Beschrijving

Bouwen van nieuwe gebouwen ten behoeve van de Kleine Dennen voor residentiële jongerenopvang en de aansluitende afbraak van de bestaande gebouwen.

Het nieuwe gebouw sluit qua materiaalgebruik – witte parementsteen en rode dakpannen – aan met de omliggende bebouwing.

Het bouwvolume wordt opgevat als maximaal twee bouwlagen met een licht glooiende aaneensluiting van hellende daken waardoor het geheel de indruk geeft ‘onder een dekentje te rusten’.

De kinderen worden onder dit dekentje opgevangen in een leuk groot huis, waar personeel en kinderen één grote familie vormen. De functies zijn zo ingeplant dat deze in elkaar vervloeien of net heel strak van elkaar zijn afgescheiden.